Politica de privacitat

PRIVACITAT

1. A ESIMar Shop enspreocupa en especial la seguretat i confidencialitat de les dades aportades pels nostres clients.

2. Al moment en què un client es registra al servidor segur d’ESIMar Shop o realitza una comanda, les seves dades personals i les relatives a la forma de pagament s’incorporen a la base de dades ESIMar Shop i s’utilitzen únicament per tramitar la comanda .

3. ESIMar Shop assegura la confidencialitat de les dades aportades pels clients i garanteix que en cap cas seran cedides a altres empreses.

LLEI DE PROTECCIÓ DE DADES: LOPD

1 En compliment del que estableixen la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, sobre protecció de dades de caràcter personal i el Reial decret que aprova el reglament de desplegament de la llei, l’informem que les dades personals recollides per mitjà d’aquest formulari es tractaran i s’incorporaran a el fitxer de Emede, anomenat ESIMar Shop, que serà gestionat per Emede per dur a terme la gestió correcta de el servei. Així mateix, l’informem de que el client pot exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició dirigint-se a info@emede.com

2. Per això, una de les principals preocupacions dels usuaris d’Internet és la seguretat de les dades a la xarxa. Per transacció de comerç electrònic s’entén el procés de realització d’un acord comercial que inclou el contacte entre les dues parts: client i empresa.

3. Els aspectes que ha de reunir tota transacció comercial són:

L’autenticació, que garanteix la personalitat jurídica o física amb què ens comuniquem.

La integritat, és a dir, el fet que el contingut de la comunicació entre les dues parts no pugui ser modificat.

La confidencialitat, que consisteix a garantir que cap persona no autoritzada pugui conèixer el contingut de la comunicació originada per la transacció.

PROCÉS DE COMPRA A ESIMAR SHOP

A continuació es descriuen els processos que intervenen en la compra a través del servidor de ESIMar Shop:

1. Registre de clients

El client es registra omplint un formulari amb les seves dades personals i donant-se d’alta en el sistema amb un nom d’usuari i una contrasenya decidida per ell mateix.

Aquest procés implica l’enviament de les dades, que es realitza de forma segura mitjançant l’ús d’un sistema avançat de seguretat SSL (secure socket layer).

La majoria dels navegadors accepten el SSL, però davant de qualsevol dubte adreceu-vos al seu proveïdor d’accés a Internet.

A l’realitzar una transacció que impliqui intercanvi d’informació confidencial, s’accedeix automàticament a la zona segura de servidor i s’indica aquesta circumstància mitjançant la visualització d’una URL de l’tipus https://www.esimarshop.com en el navegador amb una icona en forma de cadenat tancat.

2. Cistella de la compra

El client navega per ESIMar Shop incorporant al cistell de la compra aquells articles que vol comprar.

Les cookiessón petits fragments d’informació que ESIMar Shop necessita per conèixer els interessos dels seus clients i que no contenen cap tipus d’informació personal.

La majoria dels navegadors accepten automàticament les cookies, però també és possible configurar-los per que no les acceptin.

En aquest cas el client podrà navegar per ESIMar Shop, però potser no tingui accés a algunes funcions de la nostra botiga.

3. Tramitació de la comanda

Un cop finalitzat el procés de selecció d’articles, es passa a l’apartat de confirmació de la comanda, en el qual se sol·licita a el client que s’identifiqui, si s’ha registrat anteriorment, o en cas contrari se li demana que es registri.

Quan el client està registrat, les seves dades personals s’allotgen en el nostre servidor segur de ESIMar Shop gestionat per Emede S.L. i no viatgen per la xarxa.

Aquesta fase es realitza de forma totalment segura a l’estar integrada dins del servidor segur d’ESIMar Shop gestionat per Emede S. L.

RECOMANACIONS I PRECAUCIONS

Aquestes són algunes de les precaucions que aconsellem als usuaris de ESIMar Shop:

1. No facilitar a ningú el nom d’usuari ni la contrasenya.

2. No apuntar aquesta informació en llocs de fàcil accés: ordinador, agenda …

2. No apuntar questa informació a llocs de fàcil accés: ordinador, agenda …

4. Desconnectar sempre la sessió de el navegador després d’haver accedit a una zona de seguretat o d’haver introduït al sistema el nom d’usuari o contrasenya.

DADES DEL CLIENT

Registre, modificació, política de seguretat i confidencialitat.

1. Per realitzar les compres en ESIMar Shop o accedir a determinats serveis, haurà de registrar les seves dades personals i triar una contrasenya que li permetrà accedir a totes aquelles zones que requereixin una identificació prèvia.

2. Això evitarà que, d’ara endavant, hagi de tornar a emplenar aquestes dades.

3. Al moment en que vostè es registra al servidor segur de ESIMar Shop o realitza una comanda, les seves dades personals s’incorporen a la base de dades ESIMar Shop i s’utilitzen únicament per tramitar la comanda.

4. En qualsevol moment podrà modificar les dades del seu registre de client (canvi de domicili, telèfon…) o sol·licitar-nos que li recordem la seva contrasenya.

5. D’acord amb la garantia de seguretat i confidencialitat de ESIMar Shop, en ESIMar Shop estem especialment interessats en oferir als nostres clients el més alt nivell de seguretat i protegir la confidencialitat de les dades que ens aporten.

6. Per això, les transaccions comercials es realitzen en un entorn de servidor segur sota un protocol SSL (secure socket layer) i totes les comunicacions es transmeten encriptades sota un xifrat de 128 bits, que assegura el major nivell de protecció en les comunicacions.

7. Si en algun moment té problemes per accedir a alguna part del web ESIMar Shop, pot ser degut a el model o versió del seu navegador o a la configuració de les seves opcions.

En compliment del que disposa la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, com a client de ESIMar Shop podrà en tot moment exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició, comunicant-ho a través de el formulari de contacte.